4 Kelebihan Surah Al Mulk

Surah Al-Mulk merupakan surah ke-67 dalam Al-Quran yang terletak dalam juzuk ke-29, bermula dari muka surat 562 hingga 564. Surah ini diturunkan di Mekah dan tergolong dalam surah Makkiyah, mengandungi 30 ayat. Nama “Al-Mulk” bermaksud “Kerajaan” atau “Kekuasaan”, merujuk kepada kekuasaan mutlak Allah SWT sebagai pemilik seluruh alam semesta.

Surah ini menekankan keagungan dan kekuasaan Allah serta mendorong manusia untuk berfikir, bertafakur, dan mengambil iktibar daripada ciptaan-Nya.

Apakah Kelebihan Membaca Surah Al-Mulk?

Manfaat membaca Surah Al Mulk yang paling utama adalah mendapat perlidungan dari azab kubur. Terdapat beberapa hadis yang menyatakan faedah-faedah lain jika seseorang itu membaca Surah Al-Mulk.

Berikut adalah huraian berkenaan kelebihan membaca Surah Al-Mulk:

1. Mendapat perlindungan daripada azab kubur

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya terdapat satu surah dalam Al-Quran yang mengandungi 30 ayat, ia memberi syafaat kepada pembacanya sehingga diampunkan dosanya, iaitu Surah Tabaarak Allazi Biyadihil Mulk (Surah Al-Mulk).”

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Hadis ini dianggap sahih oleh beberapa ulama hadis, termasuk Al-Hakim dalam “Al-Mustadrak”.

2. Mendapat pahala membacanya

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Barangsiapa membaca surah Tabaarak Allazi Biyadihil Mulk (Surah Al-Mulk) pada setiap malam, maka Allah mencegahnya daripada azab kubur.”

Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ia juga terdapat dalam kitab “Sunan At-Tirmizi” dan “Sunan Ibn Majah”. Status kesahihan hadis ini telah disahkan oleh beberapa ulama hadis.

3. Mendapat syafaat pada hari kiamat

Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Surah Al-Mulk akan datang pada hari kiamat dan memberi syafaat kepada pembacanya sehingga dia dimasukkan ke dalam syurga.”

Hadis ini terdapat dalam “Musnad Ahmad”. Beberapa ulama hadis seperti Ibn Hibban juga mengesahkan kesahihan hadis ini.

4. Memperolehi ketenangan dan keberkatan

Membaca Surah Al-Mulk secara konsisten dapat memberikan ketenangan jiwa dan keberkatan dalam kehidupan seharian, sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, “Siapa yang membaca Surah Al-Mulk setiap malam, Allah akan memberikan keberkatan kepadanya.”

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab “Sunan Ibn Majah”. Walaupun terdapat perbincangan mengenai status kesahihan hadis ini, ia diterima oleh beberapa ulama sebagai hadis hasan.

Surah Al-Mulk Mempunyai Banyak Faedah dan Manfaat

Apakah Tafsir dan Pengajaran Surah Al Mulk?

Surah Al-Mulk mengandungi pelbagai pengajaran dan peringatan penting untuk umat manusia. Berikut adalah beberapa tafsir dan pengajaran utama daripada surah ini:

Kekuasaan dan Keagungan Allah (Ayat 1)

Ayat pertama, “Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,” menegaskan kekuasaan mutlak Allah sebagai pemilik dan pentadbir seluruh alam semesta. Tafsir ini mengajak manusia untuk merendah diri dan tunduk kepada kekuasaan-Nya. Tafsir ini diterima oleh para ulama, termasuk dalam Tafsir Ibn Kathir dan Tafsir al-Jalalayn.

Tujuan Penciptaan (Ayat 2)

Ayat ke-2 menyatakan bahawa Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji manusia, siapakah di antara mereka yang lebih baik amalannya. Tafsir ini mengingatkan manusia bahawa kehidupan di dunia adalah sementara dan bertujuan sebagai ujian untuk menentukan nasib mereka di akhirat. Tafsir ini disokong oleh tafsir-tafsir utama seperti Tafsir Ibn Kathir.

Ketelitian Ciptaan Allah (Ayat 3-5)

Ayat ke-3 hingga ke-5 mengajak manusia untuk memerhatikan dan berfikir tentang ketelitian ciptaan Allah, seperti langit yang dicipta berlapis-lapis tanpa sebarang kecacatan. Tafsir ini mendorong manusia untuk bertafakur dan mengagumi kebesaran Allah melalui ciptaan-Nya. Tafsir ini boleh ditemui dalam Tafsir al-Muyassar dan Tafsir al-Jalalayn.

Balasan bagi Orang yang Ingkar (Ayat 6-11)

Ayat ke-6 hingga ke-11 memberi peringatan tentang azab yang pedih bagi orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dan mengalami penderitaan yang berpanjangan sebagai balasan atas keingkaran mereka. Tafsir ini diterima secara meluas dan dinyatakan dalam Tafsir Ibn Kathir.

Seruan untuk Bertauhid (Ayat 12-15)

Ayat ke-12 hingga ke-15 menyeru manusia untuk beriman kepada Allah dan beramal soleh, dengan jaminan bahawa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Tafsir ini menekankan kepentingan bertauhid dan menjalankan kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Tafsir ini disokong oleh Tafsir al-Muyassar dan Tafsir Ibn Kathir.

Bukti Kekuasaan Allah (Ayat 16-24)

Ayat ke-16 hingga ke-24 mengemukakan bukti-bukti kekuasaan Allah melalui fenomena alam seperti bumi yang terhampar, langit yang terpelihara, dan burung yang terbang di udara. Tafsir ini bertujuan untuk mengukuhkan keimanan manusia terhadap Allah dan mendorong mereka untuk sentiasa bersyukur atas nikmat-Nya. Tafsir ini diterima dalam Tafsir al-Jalalayn.

Ancaman bagi Orang yang Sombong (Ayat 25-29)

Ayat ke-25 hingga ke-29 memberi peringatan kepada orang yang sombong dan ingkar terhadap perintah Allah, bahawa mereka akan berhadapan dengan azab yang pedih di akhirat kelak. Tafsir ini mendorong manusia untuk sentiasa bersikap rendah hati dan patuh kepada ajaran Islam. Tafsir ini dinyatakan dalam Tafsir al-Muyassar dan Tafsir Ibn Kathir.

Tafsir dan pengajaran yang dinyatakan tentang Surah Al-Mulk adalah selaras dengan tafsir-tafsir utama yang diterima oleh ulama. Tafsir ini menekankan kekuasaan Allah, tujuan penciptaan, ketelitian ciptaan-Nya, balasan bagi orang yang ingkar, seruan untuk bertauhid, bukti kekuasaan Allah, dan ancaman bagi orang yang sombong.

Tafsir-tafsir ini bersumberkan kitab-kitab tafsir yang muktabar seperti Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Jalalayn, dan Tafsir al-Muyassar.

Apakah Sejarah Penurunan Surah Al-Mulk?

Surah Al-Mulk diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Ia diturunkan pada masa yang sukar bagi umat Islam, di mana mereka menghadapi tentangan dan penindasan daripada masyarakat Quraisy yang masih lagi berpegang kepada kepercayaan politeisme.

Dalam suasana yang mencabar ini, Surah Al-Mulk diturunkan sebagai pengukuhan dan peringatan kepada umat Islam tentang kekuasaan dan keagungan Allah SWT.

Dari segi konteks sosio-budaya masyarakat Arab pada ketika itu, kepercayaan politeisme adalah amalan yang lazim. Masyarakat Arab menyembah pelbagai berhala dan patung, dan konsep ketuhanan yang benar sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang asing bagi mereka.

Justeru, penurunan Surah Al-Mulk yang menegaskan kekuasaan mutlak Allah dan kepentingan bertauhid merupakan satu mesej yang penting dalam konteks dakwah Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Arab pada ketika itu.

Apakah Amalan Membaca Surah Al Mulk di Malaysia?

Di Malaysia, membaca Surah Al-Mulk telah menjadi amalan yang meluas dalam kalangan masyarakat Islam. Berikut adalah beberapa contoh amalan tersebut:

Amalan Sebelum Tidur

Ramai umat Islam di Malaysia mengamalkan pembacaan Surah Al-Mulk sebelum tidur, berdasarkan hadis yang menyatakan kelebihannya sebagai perlindungan daripada azab kubur.

Program Pengajian Al-Quran

Surah Al-Mulk turut diajar dalam program-program pengajian Al-Quran seperti di masjid, surau, dan institusi pendidikan agama.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah menetapkan Surah Al-Mulk sebagai salah satu surah wajib dalam silibus Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA) yang dikendalikan di seluruh negara.

Bagaimana Kaedah Menghafaz Surah Al Mulk?

Memandangkan kelebihan dan fadhilat membaca Surah Al-Mulk, ramai umat Islam di Malaysia berusaha untuk menghafaz surah ini. Terdapat beberapa kaedah dan teknik yang boleh digunakan untuk menghafaz Surah Al-Mulk dengan lebih berkesan:

Kaedah pengulangan (tikrar)

Kaedah ini melibatkan pembacaan berulang-ulang ayat yang ingin dihafaz sehingga ia dapat diingati dengan baik. Pengulangan boleh dilakukan secara individu atau secara berkumpulan (dalam halaqah atau kelas hafazan).

Kaedah penulisan

Menulis ayat yang ingin dihafaz boleh membantu mengukuhkan ingatan terhadap ayat tersebut. Teknik ini melibatkan penulisan ayat secara berulang-ulang sambil membacanya dengan keras.

Kaedah penggunaan audio

Mendengar bacaan Surah Al-Mulk secara berulang-ulang dapat membantu menguatkan ingatan terhadap ayat-ayat surah ini. Teknik ini boleh dilakukan dengan mendengar rakaman bacaan oleh qari yang mahir atau menggunakan aplikasi pembelajaran Al-Quran.

Kaedah pemahaman makna

Memahami makna dan tafsir ayat yang dihafaz dapat membantu mengukuhkan ingatan terhadap ayat tersebut. Ini kerana pemahaman yang jelas tentang maksud ayat dapat mewujudkan kaitan antara ayat dan maknanya dalam minda penghafaz.

Bagaimana Cara Memahami dan Menghayati Surah Al Mulk?

Surah Al-Mulk juga dikenali dengan nama Surah Tabaarak, merujuk kepada kalimah pembuka surah ini “Tabaarak Allazi Biyadihil Mulk” yang bermaksud “Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan”. Surah ini sering dibaca dalam selepas solat Isyak di masjid-masjid dan surau-surau di Malaysia.

Ramai umat Islam di negara ini juga mengamalkan pembacaan surah ini sebelum tidur, berdasarkan hadis yang menyatakan kelebihannya sebagai perlindungan daripada azab kubur.

Bagi mereka yang ingin memahami surah ini dengan lebih mendalam, terdapat pelbagai sumber seperti terjemahan surah Al-Mulk dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, tafsir surah Al-Mulk, serta transliterasi (rumi) surah Al-Mulk yang boleh didapati dalam bentuk pdf, gambar, atau wallpaper yang boleh dicetak.

Umat Islam dapat memperkukuh keimanan, meningkatkan amal soleh, dan mendapat keberkatan dalam kehidupan mereka dengan memahami makna dan menghayati pengajaran Surah Al-Mulk.

Kesimpulan

Surah Al-Mulk merupakan surah yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam di Malaysia. Surah ini juga mempunyai pelbagai kelebihan.

Pengajaran dan peringatan yang terkandung dalam Surah Al-Mulk, seperti keagungan Allah, tujuan penciptaan manusia, dan kepentingan bertauhid, terus relevan dan bermanfaat untuk membimbing umat Islam dalam menghadapi cabaran kehidupan moden.

Semoga kita semua diberi hidayah dan kekuatan untuk terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kita. Sama-sama kita terus belajar Quran selagi ada nyawa. Amin.


Leave a Comment