Apa Itu Fardhu Kifayah Dengan Contoh

Apa Itu Fardhu Kifayah

Fardhu kifayah adalah kewajipan bersama (secara kolektif), yang dipertanggungjawabkan ke atas sesebuah komuniti Islam secara keseluruhan. Jika sebahagian ahli komuniti melaksanakannya, maka gugurlah kewajipan tersebut ke atas seluruh komuniti. Namun, jika tiada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh komuniti akan menanggung dosa. Contoh fardhu kifayah termasuklah pengurusan jenazah, menuntut ilmu agama, berdakwah, mempertahankan negara, dan … Read more

Ilmu Fardhu Ain dan Kepentingannya

Kelebihan Fardhu Ain

Ilmu fardhu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap individu Muslim. Ia merangkumi perkara-perkara asas dalam Islam seperti akidah (kepercayaan), ibadah (solat, puasa, zakat, haji), akhlak (adab dan tingkah laku yang baik), dan muamalat (hubungan sesama manusia). Ilmu fardhu ain penting kerana ia membentuk keperibadian Muslim yang sejati, menguatkan keimanan, dan memastikan … Read more

Surah 3 Qul dan Kelebihannya

Kelebihan Surah 3 Qul

Dalam Al-Quran, terdapat tiga surah pendek yang dikenali sebagai “Surah 3 Qul”: Surah Al-Ikhlas (Qul Huwa Allahu Ahad), Surah Al-Falaq (Qul A’udhu Bi Rabbi al-Falaq), dan Surah An-Naas (Qul A’udhu Bi Rabbi an-Naas). Ketiga-tiga surah ini memainkan peranan penting dalam memantapkan keimanan seorang Muslim dan memberikan perlindungan daripada kejahatan. Surah-surah ini dinamakan “Qul” kerana setiap … Read more

Juz Amma Ada Berapa Surah

Juz Amma ada berapa surah

Juz Amma mengandungi 37 surah. Juz Amma adalah juzuk terakhir atau ke-30 dalam Al-Quran yang mengandungi 37 surah, bermula dari Surah An-Naba’ hingga Surah An-Nas. Ia dinamakan “Juz Amma” kerana surah pertama di dalam juzuk 30 dimulakan dengan perkataan “Amma”. Surah-surah dalam Juz Amma secara umumnya adalah pendek dan sering dibaca dalam solat, terutamanya pada … Read more

Waktu Haram Solat Asar

Waktu haram untuk menunaikan solat Asar adalah ketika matahari telah mula condong sangat dekat ke arah barat dan hampir terbenam, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk menunaikan solat Asar sebelum masuknya waktu Maghrib. Kenapa ada waktu haram solat Asar? Waktu solat Asar diharamkan pada ketika matahari telah mula condong sangat dekat ke arah barat dan … Read more

6 Rukun Iman: Maksud dan Kepentingan dalam Islam

Rukun Iman merujuk kepada enam kepercayaan asas dalam agama Islam yang wajib diterima dan diyakini oleh setiap Muslim. Enam kepercayaan asas tersebut adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Malaikat, beriman kepada Kitab, beriman kepada Rasul dan beriman kepada Hari Kiamat. Rukun Iman ini merupakan dasar dari aqidah Islam yang menggariskan pemahaman dan keyakinan seorang Muslim … Read more

5 Rukun Islam: Maksud dan Kepentingannya Dalam Islam

Rukun Islam merupakan lima prinsip dasar yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh setiap Muslim sebagai tanda kepatuhan mereka kepada ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini mencakupi: (1) Syahadat, pengucapan dua kalimah syahadah sebagai pengakuan iman kepada keesaan Allah dan Nabi Muhammad S.A.W. sebagai rasul-Nya, (2) Solat, melaksanakan ibadah solat lima waktu sehari semalam sebagai tiang agama, (3) … Read more

Niat Mandi Wajib: Cara dan Makna dalam Islam

Niat mandi wajib adalah langkah penting dalam menjalankan mandi wajib bagi umat Islam. Niat mandi wajib harus dilakukan sebelum memulakan proses mandi. Niat ini adalah menyatakan tujuan mandi tersebut dalam hati, dan ianya adalah wajib bagi memastikan mandi wajib sah. Berikut adalah beberapa contoh niat mandi wajib yang boleh digunakan: Niat mandi wajib harus jelas … Read more

Niat Puasa Ganti: Lafaz, Cara dan Keutamaannya

Pengertian Niat Puasa Ganti Puasa ganti atau puasa qada adalah puasa yang dilakukan sebagai pengganti puasa Ramadhan yang tertinggal atau terbatal. Niat puasa ganti harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena puasa ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang belum sempat menunaikan kewajiban puasa Ramadhan pada tahun sebelumnya. Untuk melakukan puasa ganti, seseorang harus mengetahui … Read more

Doa Dhuha: Kelebihan, Cara-Cara dan Manfaatnya

Doa Dhuha adalah salah satu doa dalam agama Islam yang dibaca pada waktu Dhuha, iaitu pada waktu pagi selepas matahari terbit sepenuhnya dan sebelum waktu Zohor. Waktu ini biasanya dianggap sebagai masa yang baik untuk beribadah dan berdoa, kerana dipercayai membawa keberkatan dan kebaikan. Doa Dhuha sering dikaitkan dengan keberkatan dalam rezeki dan kehidupan. Ia … Read more