Lafaz Bacaan Azan Dan Terjemahan Untuk Seruan Masuk Waktu Solat Fardhu

Azan adalah seruan untuk memberitahu masuknya waktu solat fardhu dan menyeru orang ramai untuk menunaikannya secara berjemaah. Azan dikumandangkan sebelum setiap solat fardhu, iaitu Subuh, Zohor, Asar, Maghrib, dan Isyak.

Lafaz azan adalah sama bagi semua waktu solat, kecuali untuk azan Subuh yang mempunyai tambahan lafaz “As-solatu khairum minan nawm” (Solat itu lebih baik daripada tidur) selepas lafaz “Hayya ‘alal falah”.

Apa Maksud Azan?

Azan adalah seruan atau panggilan yang dikumandangkan oleh muazzin (orang yang azan) untuk memberitahu masuknya waktu solat fardhu dan menyeru orang ramai untuk menunaikan solat tersebut secara berjemaah di masjid. Azan merupakan salah satu syiar Islam yang penting dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama.

Azan mengandungi kalimah-kalimah tauhid yang menegaskan keesaan Allah SWT dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Lafaz azan juga mengandungi ajakan untuk mendirikan solat dan menggapai kejayaan di dunia dan akhirat. Azan dikumandangkan dengan suara yang lantang dan merdu agar dapat didengar oleh orang ramai.

Berikut adalah lafaz bacaan azan dalam bahasa Arab, tulisan rumi, dan maksud serta terjemahan dalam bahasa Melayu:

Apakah Lafaz Bacaan Azan Dalam Bahasa Arab?

Lafaz bacaan azan dalam Bahasa Arab adalah seperti berikut:

الله أكبر، الله أكبر
الله أكبر، الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة
حي على الصلاة
حي على الفلاح
حي على الفلاح
الله أكبر، الله أكبر
لا إله إلا الله

Apakah Lafaz Bacaan Azan Dalam Tulisan Rumi?

Lafaz bacaan azan dalam transliterasi tulisan rumi adalah seperti berikut:

Allahu Akbar, Allahu Akbar
Allahu Akbar, Allahu Akbar
Asyhadu alla ilaha illallah
Asyhadu alla ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Hayya ‘alas solah
Hayya ‘alas solah
Hayya ‘alal falah
Hayya ‘alal falah
Allahu Akbar, Allahu Akbar
La ilaha illallah

Apakah Maksud Dan Terjemahan Azan Dalam Bahasa Melayu?

Maksdu laungan azan dalam Bahasa Melayu adalah seperti berikut:

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar
Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah
Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah
Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah
Aku bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah
Marilah mendirikan solat
Marilah mendirikan solat
Marilah menuju kemenangan
Marilah menuju kemenangan
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar
Tiada Tuhan melainkan Allah

Apakah Tambahan Bacaan “As-solatu khairum minan naum” Dalam Azan Subuh?

Dalam azan Subuh, selepas “Hayya ‘alal falah”, ditambah bacaan:
الصلاة خير من النوم
الصلاة خير من النوم

Transliterasi dalam tulisan rumi bacaan di atas adalah “As-solatu khairum minan naum, As-solatu khairum minan naum”. Ia bermaksu “Solat itu lebih baik daripada tidur, Solat itu lebih baik daripada tidur”.

Azan merupakan seruan yang mengandungi kalimah-kalimah tauhid, ajakan untuk mendirikan solat, dan penyataan kebesaran Allah SWT. Setiap Muslim seharusnya memahami maksud azan agar dapat menghayati mesej yang terkandung di dalamnya.

Apakah Tujuan Azan Dilaungkan?

Tujuan utama azan adalah untuk memaklumkan masuknya waktu solat fardhu dan mengingatkan umat Islam agar segera memenuhi panggilan Allah SWT untuk menunaikan solat. Azan juga bertujuan untuk menyebarkan syiar Islam dan menjadi tanda kehadiran umat Islam di sesuatu kawasan.

Hukum mengumandangkan azan adalah sunat muakkad (sunat yang sangat dituntut) bagi setiap solat fardhu, sama ada solat berjemaah mahupun solat bersendirian. Azan dikumandangkan sebanyak lima kali sehari semalam, iaitu sebelum solat Subuh, Zohor, Asar, Maghrib, dan Isyak.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Apabila diseru untuk solat (azan), maka syaitan akan lari sambil kentut sehingga dia tidak mendengar suara azan.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahawa azan mempunyai kelebihan dalam mengusir syaitan dan menggalakkan umat Islam untuk mendirikan solat.

Apakah Doa Selepas Azan Yang Perlu Dibaca?

Doa selepas azan adalah doa yang sangat digalakkan dibaca selepas mendengar azan. Doa ini memohon kepada Allah SWT untuk memberikan kepada Nabi Muhammad SAW kedudukan yang tinggi sebagai pemberi syafaat dan keutamaan, serta memohon agar baginda dibangkitkan di tempat yang terpuji seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT.

Lafaz doa selepas azan dalam bahasa transliterasi rumi adalah seperti berikut:

“Allahumma Rabba hazhihid da’watit tammah, wash sholatil qa’imah, aati Muhammadanil wasilata wal fadhilah, wab’ath hu maqaman mahmudan allazi wa’adtah, innaka la tukhliful mi’ad.”

Membaca doa lepas azan dengan penuh khusyuk dan yakin akan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Apa Itu Azan Subuh?

Azan Subuh adalah seruan azan yang dikumandangkan khusus untuk memberitahu masuknya waktu solat Subuh dan menyeru orang ramai untuk menunaikan solat Subuh secara berjemaah.

Azan Subuh memiliki keistimewaan berbanding azan untuk waktu solat lain kerana terdapat tambahan lafaz “As-solatu khairum minan naum” yang bermaksud “Solat itu lebih baik daripada tidur”. Lafaz ini diulang sebanyak dua kali selepas “Hayya ‘alal falah” dalam azan Subuh.

Tujuan penambahan lafaz ini adalah untuk membangunkan orang yang sedang tidur dan mengingatkan mereka bahawa solat Subuh lebih baik daripada tidur. Ini kerana waktu Subuh adalah waktu di mana kebanyakan orang masih lena tidur dan memerlukan motivasi tambahan untuk bangun dan menunaikan solat.

Selain itu, sela masa di antara azan Subuh dan iqamah Subuh adalah lebih lama berbanding waktu solat lain. Ini bertujuan untuk memberi ruang kepada jemaah melakukan solat sunat Fajar (Qabliyyah Subuh) sebelum mendirikan solat Subuh berjemaah.

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik solat di sisi Allah adalah solat Subuh pada hari Jumaat berjamaah.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Hadis ini menunjukkan keutamaan solat Subuh dan galakan untuk menunaikannya secara berjemaah. Oleh itu, apabila mendengar azan Subuh, umat Islam seharusnya segera bangun, berwudhu, dan bersegera ke masjid untuk mendirikan solat Subuh berjemaah demi meraih keutamaan dan pahala yang besar dari Allah SWT.

Apa Itu Iqamah Subuh?

Iqamah Subuh adalah seruan yang dikumandangkan sebelum solat Subuh didirikan secara berjemaah. Ia bertujuan untuk memberitahu jemaah yang sudah berkumpul di masjid bahawa solat Subuh akan segera dimulakan dan mereka perlu berdiri dan menyusun saf.

Secara umumnya, tidak ada perbezaan antara iqamah Subuh dengan iqamah untuk waktu solat lain dari segi lafaz dan bilangan pengulangan. Lafaz iqamah untuk semua waktu solat adalah sama, iaitu:

Allahu Akbar, Allahu Akbar
Asyhadu alla ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
Hayya ‘alas solah
Hayya ‘alal falah
Qad qomatis solah (2x)
Allahu Akbar, Allahu Akbar
La ilaha illallah

Apa Beza Azan Waktu Solat Fardhu Biasa Dengan Azan Subuh?

Perbezaan antara azan secara umum dan azan Subuh adalah seperti berikut:

 1. Azan Subuh mengandungi lafaz tambahan “As-solatu khairum minan nawm” yang diulang sebanyak dua kali selepas “Hayya ‘alal falah”. Lafaz ini tidak terdapat dalam azan untuk waktu solat yang lain.
 2. Lafaz “As-solatu khairum minan nawm” bertujuan untuk membangunkan orang yang sedang tidur dan mengingatkan mereka bahawa solat Subuh lebih baik daripada tidur.
 3. Azan Subuh dikumandangkan pada waktu fajar (awal pagi), manakala azan untuk solat lain dikumandangkan pada waktu masing-masing seperti Zohor, Asar, Maghrib, dan Isyak.
 4. Jarak dan sela masa antara azan Subuh dan iqamah Subuh adalah lebih lama berbanding waktu solat lain untuk memberi ruang kepada jemaah melakukan solat sunat Fajar (Qabliyyah Subuh).

Cara mengumandangkan azan Subuh adalah sama seperti azan untuk waktu solat lain, iaitu dengan suara yang lantang dan jelas serta mengikut tatacara yang ditetapkan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW.

Apakah Perbezaan Utama Di Antara Azan Dan Iqamat?

Perbezaan utama antara azan dan iqamah terletak pada tujuan, masa, dan lafaz. Azan bertujuan untuk memberitahu masuknya waktu solat dan menyeru orang ramai untuk menunaikan solat, manakala iqamah bertujuan untuk memberitahu jemaah yang sudah berkumpul bahawa solat akan segera didirikan.

Azan dikumandangkan pada setiap masuk waktu solat, sementara iqamah dikumandangkan sebelum solat didirikan. Dari segi lafaz, iqamah mempunyai tambahan “Qad qomatis solah” yang tidak terdapat dalam azan, dan setiap frasa dalam iqamah hanya diulang sekali berbanding dua kali dalam azan, kecuali “Qad qomatis solah” yang diulang dua kali.

Adakah Disunatkan Azan Bayi/Anak Yang Baru Dilahirkan?

Ya, bapa bayi atau lelaki soleh disunatkan untuk mengumandangkan azan dan iqamat pada telinga bayi yang baru dilahirkan, samada jantina lelaki atau perempuan. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rafi’ bahawa Rasulullah SAW mengumandangkan azan di telinga cucunya, Hasan bin Ali, ketika beliau dilahirkan oleh Fatimah (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).

Sunnah Azan Di Telinga Kanan Untuk Bayi Lelaki/Perempuan Yang Baru Lahir

Mengumandangkan azan dan iqamah di telinga bayi adalah sunnah yang sangat digalakkan dalam Islam kerana kalimah tauhid diperdengarkan kepada bayi sejak awal kelahiran sebagai pengenalan kepada agama Islam. Bacaan ini juga akan mengusir syaitan yang cuba mengganggu dan mempengaruhi bayi sejak awal kehidupannya.

Selain meneladani sunnah Rasulullah SAW dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah SWT, lafaz azan dan iqamah mendoakan kebaikan dan keberkatan untuk bayi agar menjadi seorang Muslim yang soleh dan taat kepada Allah SWT.

  Walaupun hadis tersebut menyebut bahawa Rasulullah SAW sendiri yang mengumandangkan azan di telinga cucunya, para ulama menyatakan bahawa adalah lebih afdal jika bapa kepada bayi tersebut yang melakukannya. Ini kerana bapa memiliki tanggungjawab yang besar dalam mendidik dan membimbing anaknya di dunia dan akhirat.

  Sekiranya bapa tidak dapat melakukannya atas sebab-sebab tertentu, maka lelaki lain yang soleh dan bertakwa juga boleh mengumandangkan azan di telinga bayi tersebut.

  Para bapa seharusnya mengambil peluang untuk mengamalkan sunnah ini dan memohon keberkatan daripada Allah SWT untuk anak-anak mereka. Ia juga menjadi tanda permulaan yang baik dalam mendidik anak-anak dengan ajaran Islam yang syumul dan menyeluruh.

  Macam Mana Cara Azan dan Iqamat Bayi Lelaki/Perempuan Baru Lahir?

  Berikut adalah langkah-langkah cara mengumandangkan azan dan iqamah untuk bayi yang baru dilahirkan:

  1. Pastikan bayi dalam keadaan tenang dan selesa, sebaiknya selepas dimandikan dan dibersihkan.
  2. Bapa atau lelaki yang soleh memegang bayi secara perlahan dan menghadapkannya ke arah kiblat.
  3. Azan dikumandangkan di telinga kanan bayi dengan suara yang lembut tetapi jelas. Lafaz azan adalah sama seperti azan biasa tanpa sebarang perubahan atau tambahan.
  4. Selepas selesai mengumandangkan azan, bayi diletakkan dalam kedudukan yang sama, iaitu menghadap kiblat.
  5. Iqamah pula dikumandangkan di telinga kiri bayi dengan suara yang lembut tetapi jelas. Lafaz iqamah juga sama seperti iqamah biasa tanpa sebarang perubahan atau tambahan.
  6. Selepas selesai mengumandangkan azan dan iqamah, disunnatkan untuk mendoakan kesejahteraan, kebaikan, dan hidayah untuk bayi tersebut.
  7. Amalan ini dilakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, tanpa mengganggu atau menyakiti bayi tersebut.
  8. Azan dan iqamah boleh dikumandangkan oleh bapa atau lelaki lain yang soleh dan bertakwa sekiranya bapa tidak dapat melakukannya.
  9. Amalan ini sebaiknya dilakukan selepas bayi dilahirkan, sebelum atau selepas pemotongan tali pusat, atau dalam tempoh yang sesuai selepas kelahiran.

  Leave a Comment