Surah 3 Qul dan Kelebihannya

Dalam Al-Quran, terdapat tiga surah pendek yang dikenali sebagai “Surah 3 Qul”: Surah Al-Ikhlas (Qul Huwa Allahu Ahad), Surah Al-Falaq (Qul A’udhu Bi Rabbi al-Falaq), dan Surah An-Naas (Qul A’udhu Bi Rabbi an-Naas). Ketiga-tiga surah ini memainkan peranan penting dalam memantapkan keimanan seorang Muslim dan memberikan perlindungan daripada kejahatan.

Surah-surah ini dinamakan “Qul” kerana setiap surah bermula dengan perkataan “Qul,” yang bermaksud “Katakanlah”. Ini merupakan arahan langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan mesej penting kepada umat manusia. Surah 3 Qul merupakan 3 surah terakhir dalam Al-Quran, iaitu surah ke-112, 113, dan 114.

Kelebihan Surah 3 Qul

Surah 3 Qul merujuk kepada tiga surah terakhir dalam Al-Quran, iaitu Surah Al-Ikhlas (Qul Huwa Allahu Ahad), Surah Al-Falaq (Qul A’udhu Bi Rabbi al-Falaq), dan Surah An-Naas (Qul A’udhu Bi Rabbi an-Naas).

Surah-surah ini mempunyai banyak kelebihan khusus dan umum. Berikut adalah antara manfaat surah-surah ini:

Surah Al-Ikhlas

 • Membacanya sama dengan membaca satu pertiga Al-Quran.
 • Memperolehi ganjaran pahala yang besar.
 • Memperkukuhkan konsep Tauhid dan keimanan kepada Allah.
 • Melindungi daripada syirik dan menegaskan keesaan Allah.
 • Membina istana di syurga bagi pembacanya (menurut hadis).

Surah Al-Falaq

 • Memohon perlindungan Allah daripada kejahatan makhluk-Nya.
 • Melindungi daripada sihir, hasad dengki, dan kejahatan malam.
 • Mengatasi kegelapan dengan cahaya petunjuk Allah.
 • Memberikan ketenangan jiwa dan melindungi daripada ketakutan.
 • Digalakkan untuk dibaca setiap pagi dan petang (menurut hadis).

Surah An-Naas

 • Memohon perlindungan Allah daripada godaan dan bisikan syaitan.
 • Melindungi daripada kejahatan jin dan manusia.
 • Menegaskan kedudukan Allah sebagai Raja dan Tuhan manusia.
 • Menjauhkan diri daripada hasutan syaitan yang tersembunyi.
 • Digalakkan untuk dibaca setiap pagi dan petang (menurut hadis).

Kelebihan umum Surah 3 Qul

 • Merupakan surah-surah perlindungan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
 • Membacanya dengan penuh keimanan dan keyakinan dapat memberikan perlindungan daripada pelbagai ancaman zahir dan batin.
 • Membantu memperkukuhkan hubungan dengan Allah dan meningkatkan ketakwaan.
 • Dapat dijadikan sebagai ruqyah (jampi) untuk merawat penyakit dan mengusir gangguan jin.
 • Memperolehi ganjaran pahala yang besar kerana membaca ayat-ayat Al-Quran yang istimewa.
 • Menjadi perisai rohani dalam menghadapi cabaran dan ujian hidup.
 • Digalakkan untuk diajarkan kepada anak-anak sejak kecil untuk memupuk kecintaan terhadap Al-Quran dan memahami asas-asas keimanan.

Senarai Surah 3 Qul

Surah Al-Ikhlas (Qul Huwa Allahu Ahad)

Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang paling pendek dalam Al-Quran, hanya mengandungi 4 ayat. Namun, ia adalah surah yang paling penting dalam menegaskan konsep Tauhid (keesaan Allah).

Ayat pertama, “Qul Huwa Allahu Ahad,” bermaksud “Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa.” Ini menegaskan bahawa Allah adalah satu dan tiada sekutu bagi-Nya.

Ayat kedua, “Allah-us-Samad,” bermaksud “Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.” Ini menunjukkan bahawa Allah adalah sumber segala sesuatu dan tidak bergantung kepada sesiapa.

Ayat ketiga, “Lam yalid wa lam yulad,” bermaksud “Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan.” Ini menolak konsep Triniti dalam Kristian dan menegaskan bahawa Allah tidak mempunyai anak atau ibu bapa.

Ayat keempat, “Wa lam yakul lahu kufuwan ahad,” bermaksud “Dan tidak ada sesiapapun yang setara dengan-Nya.” Ini menekankan keunikan dan keagungan Allah yang tiada tandingannya.

Surah Al-Falaq (Qul A’udhu Bi Rabbi al-Falaq)

Surah Al-Falaq adalah surah perlindungan yang pertama dalam Al-Quran. Ia memohon perlindungan Allah daripada kejahatan makhluk-Nya.

Dalam ayat pertama, “Qul a’udhu bi Rabbi al-falaq,” Nabi Muhammad SAW diarahkan untuk memohon perlindungan dengan Tuhan yang menciptakan subuh.

Ayat-ayat seterusnya menyenaraikan pelbagai bentuk kejahatan yang perlu dilindungi, seperti kejahatan malam apabila gelap, kejahatan wanita-wanita yang menghembus pada simpulan-simpulan, dan kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

Perkataan “al-falaq” dalam surah ini merujuk kepada waktu subuh, simbolik kepada cahaya yang mengatasi kegelapan. Ini menunjukkan bahawa dengan memohon perlindungan Allah, seseorang Muslim dapat mengatasi sebarang kejahatan.

Surah An-Naas (Qul A’udhu Bi Rabbi an-Naas)

Surah An-Naas adalah surah perlindungan yang kedua dan juga surah terakhir dalam Al-Quran. Ia memohon perlindungan Allah daripada kejahatan yang berpunca daripada godaan syaitan.

Ayat pertama, “Qul a’udhu bi Rabbi an-naas,” memohon perlindungan dengan Tuhan manusia. Ayat-ayat seterusnya menyifatkan Allah sebagai Raja manusia dan Tuhan manusia.

Ancaman utama yang disebut dalam surah ini adalah “al-waswas al-khannas,” iaitu bisikan syaitan yang tersembunyi. Syaitan digambarkan sebagai makhluk yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia, sama ada dari kalangan jin atau manusia.

Dengan membaca Surah An-Naas, seorang Muslim memohon perlindungan Allah daripada godaan syaitan yang sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar.

Syaitan disebut sebagai “al-khannas” dalam surah ini, yang bermaksud “yang suka bersembunyi” atau “yang suka undur”. Ini kerana syaitan sering bersembunyi dan undur apabila nama Allah disebut.

Surah 3 Qul dalam Rumi

Surah 3 Qul dalam tulisan rumi sesuai dibaca oleh orang yang kurang mahir membaca Al-Quran. Jika anda salah seorang daripadanya, boleh rujuk bacaan rumi berikut:

Surah Al-Ikhlas (Qul Huwa Allahu Ahad)

Qul huwa Allahu ahad Allahus-samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwan ahad

Surah Al-Falaq (Qul A’udhu Bi Rabbi al-Falaq)

Qul a’udhu bi rabbil-falaq Min sharri ma khalaq Wa min sharri ghasiqin idha waqab Wa min sharrin-naffathati fil-‘uqad Wa min sharri hasidin idha hasad

Surah An-Naas (Qul A’udhu Bi Rabbi an-Naas)

Qul a’udhu bi rabbin-naas Malikin-naas Ilahin-naas Min sharril-waswasil-khannas Al-ladhi yuwaswisu fi sudurin-naas Minal-jinnati wan-naas

Terjemahan Surah 3 Qul

Terjemahan Surah 3 Qul dalam Bahasa Melayu adalah seperti berikut:

Surah Al-Ikhlas

Katakanlah (wahai Muhammad): “Dialah Allah, Yang Maha Esa.
Allah, Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
Dia tidak beranak, dan Dia pula tidak diperanakkan.
Dan tidak ada sesiapapun yang setara dengan-Nya.”

Surah Al-Falaq

Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk,
Dari bencana makhluk-makhluk yang Dia ciptakan;
Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk;
Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan);
Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.”

Surah An-Naas

Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku berlindung kepada Pemulihara sekalian manusia.
Yang Menguasai sekalian manusia,
Tuhan bagi sekalian manusia,
Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam,
Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia,
(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia.”

Terjemahan ini membantu kita memahami makna dan intipati setiap surah dengan lebih jelas.

Surah Al-Ikhlas menekankan konsep Tauhid dan sifat-sifat Allah, manakala Surah Al-Falaq dan Surah An-Naas memohon perlindungan Allah daripada pelbagai jenis kejahatan dan ancaman, termasuk sihir, hasad dengki, dan godaan syaitan.

Dengan memahami terjemahan ini, umat Islam dapat menghayati mesej dan hikmah di sebalik Surah 3 Qul dengan lebih mendalam.

Kepentingan Membaca Surah 3 Qul

Membaca Surah 3 Qul adalah satu amalan yang sangat digalakkan dalam Islam. Terdapat banyak hadis yang menekankan kelebihan membaca surah-surah ini.

Contohnya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesiapa yang membaca Qul Huwa Allahu Ahad sepuluh kali, Allah akan membina baginya sebuah istana di syurga.” (Hadis riwayat At-Tirmidhi)

Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW juga bersabda: “Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku ayat-ayat yang tidak pernah dilihat yang seumpamanya: Qul A’udhu Bi Rabbi al-Falaq dan Qul A’udhu Bi Rabbi an-Naas.” (Hadis riwayat Muslim)

Selain itu, membaca Surah 3 Qul juga dapat memberikan perlindungan daripada pelbagai bentuk kejahatan dan hasad dengki. Ini dijelaskan dalam hadis berikut: “Tidakkah engkau lihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini? Tidak ada yang sebanding dengannya. Qul A’udhu Bi Rabbi al-Falaq dan Qul A’udhu Bi Rabbi an-Naas.” (Hadis riwayat Muslim)

Amalan Surah 3 Qul dalam Kehidupan Seharian

Sebagai seorang Muslim, mengamalkan pembacaan Surah 3 Qul dalam kehidupan seharian dapat memberikan banyak manfaat. Berikut adalah beberapa cara untuk memasukkan amalan ini dalam rutin harian:

 1. Membaca Surah Al-Ikhlas selepas solat: Adalah digalakkan untuk membaca Surah Al-Ikhlas selepas setiap solat fardhu. Ini membantu memperkukuhkan keimanan dan Tauhid dalam diri seorang Muslim.
 2. Membaca Surah Al-Falaq dan An-Naas sebelum tidur: Membaca kedua-dua surah perlindungan ini sebelum tidur dapat memberikan ketenangan dan melindungi daripada gangguan syaitan sepanjang malam.
 3. Mengajar anak-anak membaca Surah 3 Qul: Memperkenalkan Surah 3 Qul kepada anak-anak sejak kecil dapat memupuk kecintaan mereka terhadap Al-Quran dan membantu mereka memahami asas-asas keimanan dalam Islam.

Apa Beza Surah 3 Qul dan Ayat Kursi?

Berikut adalah perbezaan antara Surah 3 Qul dan Ayat Kursi dalam bentuk jadual:

AspekSurah 3 QulAyat Kursi
Kedudukan dalam Al-QuranTerdiri daripada tiga surah terakhir dalam Al-Quran (Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, dan Surah An-Naas)Ayat ke-255 dalam Surah Al-Baqarah (surah ke-2)
Panjang ayatSurah-surah yang pendek (4 hingga 6 ayat)Ayat yang panjang (sebahagian besar ayat ke-255)
Kandungan dan temaTauhid, perlindungan daripada kejahatan, dan perlindungan daripada godaan syaitanKeagungan, kekuasaan, dan sifat-sifat Allah, serta hubungan antara Allah dan makhluk-Nya
Kelebihan dan fadhilat– Membaca satu pertiga Al-Quran (Surah Al-Ikhlas)
– Perlindungan daripada kejahatan
– Ganjaran pahala yang besar
– Ayat yang paling agung dalam Al-Quran
– Perlindungan daripada syaitan
– Ketenangan jiwa
– Keberkatan dalam rumah
Pengamalan dalam kehidupan seharian– Dibaca selepas solat
– Dibaca sebelum tidur
– Digunakan sebagai ruqyah untuk perlindungan dan penyembuhan
– Dibaca untuk mendapatkan keberkatan dan perlindungan
– Mengingatkan diri tentang keagungan Allah dalam pelbagai situasi
Perbandingan Surah 3 Qul dan Ayatul Kursi

Jadual ini menunjukkan perbezaan utama antara Surah 3 Qul dan Ayat Kursi dari segi kedudukan dalam Al-Quran, panjang ayat, kandungan dan tema, kelebihan dan fadhilat, serta pengamalan dalam kehidupan seharian umat Islam.

Walaupun berbeza, kedua-dua bacaan ini saling melengkapi dan memainkan peranan penting dalam membantu umat Islam mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan rahmat-Nya.

Dengan memahami intipati surah-surah ini dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian, seorang Muslim dapat memperkukuhkan keimanan dan mendapat perlindungan Allah daripada pelbagai ancaman zahir dan batin.

Marilah kita istiqamah dalam membaca Surah 3 Qul dan menjadikannya sebagai perisai rohani dalam mengharungi cabaran hidup. Dengan rahmat dan perlindungan Allah, kita akan dapat menempuhi jalan yang lurus menuju keredaan-Nya.


Leave a Comment