Niat Mandi Wajib: Cara dan Makna dalam Islam

Niat mandi wajib adalah langkah penting dalam menjalankan mandi wajib bagi umat Islam. Niat mandi wajib harus dilakukan sebelum memulakan proses mandi. Niat ini adalah menyatakan tujuan mandi tersebut dalam hati, dan ianya adalah wajib bagi memastikan mandi wajib sah.

Berikut adalah beberapa contoh niat mandi wajib yang boleh digunakan:

 • “Sahaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar kerana Allah Ta’ala.”
 • “Sahaja aku mandi wajib kerana keluar air mani.”
 • “Sahaja aku mandi wajib kerana selepas haid.”

Niat mandi wajib harus jelas dan difahami dengan baik oleh umat Islam. Ianya perlu dilakukan dengan tulus ikhlas dan penuh kesedaran. Niat yang jelas dan tepat akan memastikan mandi wajib dilakukan dengan betul dan sah.

Dalam menjalankan mandi wajib, umat Islam juga perlu memahami tata cara yang betul. Selain itu, waktu dan doa juga perlu diperhatikan agar mandi wajib dapat dilakukan dengan sempurna dan sah.

Pengertian Niat Mandi Wajib

Mandi wajib adalah suatu tindakan mandi yang dilakukan oleh umat muslim dengan tujuan untuk membersihkan diri dari hadas besar. Hadas besar adalah kondisi dimana seseorang telah melakukan hubungan suami istri, haid, atau nifas. Mandi wajib harus dilakukan agar seseorang bisa kembali suci dan dapat melakukan ibadah dengan baik.

Niat mandi wajib sangat penting dalam melaksanakan mandi wajib. Niat ini adalah keputusan di dalam hati seseorang untuk melakukan mandi wajib dengan tujuan membersihkan diri dari hadas besar. Niat harus dilakukan sebelum memulai proses mandi agar mandi wajib dapat sah dan diterima oleh Allah SWT.

Berikut adalah contoh niat mandi wajib:

 • “Sahaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar kerana Allah Ta’ala.”
 • “Sahaja aku mengangkat hadas haid kerana Allah Ta’ala.”

Selain niat, ada juga beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan mandi wajib. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah air yang digunakan harus suci, seluruh badan harus terkena air, dan sebagainya. Rukun-rukun mandi wajib antara lain adalah niat, mengalirkan air ke seluruh tubuh, dan menggosok seluruh badan.

Dalam melaksanakan mandi wajib, umat muslim harus memperhatikan tata cara yang benar agar mandi wajib dapat sah dan diterima oleh Allah SWT. Hal ini sangat penting karena mandi wajib merupakan salah satu ibadah yang harus dilakukan oleh umat muslim.

Hukum Mandi Wajib

Mandi wajib adalah salah satu ibadah dalam Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang berhadas besar. Hukum mandi wajib adalah fardu bagi setiap Muslim yang berhadas besar. Ini termasuk berakhirnya haid atau nifas bagi wanita, bersetubuh, dan keluar mani. Mandi wajib adalah syarat sahnya solat dan ibadah lain.

Dalil Wajib Mandi

Dalil wajib mandi adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Mandi adalah wajib atas setiap muslim yang berhadas besar.” Selain itu, dalil wajib mandi juga terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 6 yang menyatakan, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, serta sapulah kepalamu dan basuhlah kaki kamu sampai dengan kedua mata kaki.”

Bila Wajib Mandi?

Keadaan yang menyebab wajib mandi adalah ketika seseorang mengalami beberapa perkara yang disebutkan dalam agama Islam. Berikut adalah kondisi wajib mandi yang harus diketahui oleh setiap Muslim:

 • Bersetubuh (Berjimak) – Sama ada keluar air mani ataupun tidak.
 • Keluar air mani – Secara sengaja ataupun tidak.
 • Mati selain daripada mati syahid.
 • Selepas haid bagi perempuan.
 • Mimpi basah di siang hari Ramadhan tanpa disengaja.

Dalam Islam, niat mandi wajib tidak harus dilafalkan dengan kata-kata, namun niat tersebut cukup dilakukan dalam hati. Oleh karena itu, setiap Muslim harus mengetahui kondisi wajib mandi dan melakukan mandi wajib dengan benar dan sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Tata Cara Mandi Wajib

Niat dan Doa

Sebelum memulakan mandi wajib, seseorang perlu membuat niat untuk menghilangkan hadas besar. Niat boleh diucapkan dalam hati atau dengan lisan. Berikut adalah contoh niat mandi wajib: “Niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar kerana Allah Taala.” Setelah membuat niat, seseorang perlu membaca doa berikut: “Bismillahirrahmanirrahim” yang bermaksud “Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.”

Langkah-langkah Mandi Wajib

Setelah membuat niat dan membaca doa, seseorang perlu memulakan langkah-langkah mandi wajib seperti berikut:

 1. Basuh kedua belah tangan sebanyak tiga kali.
 2. Bersihkan kemaluan dengan tangan kiri.
 3. Basuh seluruh badan dengan air secara merata dan pastikan tidak ada bahagian yang terlepas.
 4. Basuh kepala dengan mengusap rambut secara merata dan menyiramnya tiga kali dengan air.
 5. Mulakan dengan bahagian kanan tubuh dan pastikan air merata ke seluruh bahagian tubuh.
 6. Berwuduk jika hendak mengerjakan solat fardhu.

Dalam melakukan mandi wajib, seseorang perlu memastikan bahawa air yang digunakan adalah suci dan bersih. Selain itu, seseorang perlu mengamalkan sunnah-sunnah seperti membasuh tangan sebelum memasuki bilik mandi dan memakai pakaian yang sopan dan bersih. Dengan mengamalkan tata cara mandi wajib yang betul, seseorang dapat memastikan diri mereka bersih dan suci dari hadas besar.

Perkara Sunat dalam Mandi Wajib

Mandi wajib adalah amalan yang sangat penting dalam Islam. Selain daripada membasuh hadas besar, terdapat juga beberapa perkara sunat yang perlu dilakukan semasa mandi wajib. Berikut adalah beberapa perkara sunat yang boleh dilakukan semasa mandi wajib.

Membaca Bismillah

Sebelum memulakan mandi wajib, disarankan untuk membaca Bismillah. Hal ini adalah kerana Bismillah merupakan doa yang penting dan memberikan keberkatan dalam segala urusan. Oleh itu, dengan membaca Bismillah sebelum mandi wajib, seseorang akan mendapat keberkatan dan perlindungan daripada Allah SWT.

Mencuci Kedua Telapak Tangan

Perkara sunat yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan sebelum memulakan mandi wajib. Hal ini adalah kerana telapak tangan adalah salah satu bahagian badan yang sering digunakan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, dengan mencuci kedua telapak tangan sebelum mandi wajib, seseorang akan membersihkan kotoran dan bakteria yang berada di atas telapak tangan.

Berkumur-kumur

Perkara sunat yang ketiga adalah berkumur-kumur semasa mandi wajib. Hal ini adalah kerana berkumur-kumur dapat membersihkan kotoran dan bakteria yang berada di dalam mulut. Selain itu, berkumur-kumur juga dapat memberikan kesegaran pada mulut dan nafas.

Memasukkan Air ke Hidung

Perkara sunat yang keempat adalah memasukkan air ke hidung semasa mandi wajib. Hal ini adalah kerana memasukkan air ke hidung dapat membersihkan kotoran dan bakteria yang berada di dalam hidung. Selain itu, memasukkan air ke hidung juga dapat memberikan kesegaran pada hidung dan membantu pernafasan.

Dalam menjalankan mandi wajib, seseorang perlu memahami dan mengamalkan perkara sunat yang perlu dilakukan. Dengan mengamalkan perkara sunat ini, seseorang akan mendapat keberkatan dan kebersihan yang lebih sempurna.

Perkara yang Membatalkan Niat Mandi Wajib

Niat mandi wajib adalah syarat penting dalam menjalankan mandi wajib. Tanpa niat, mandi wajib tidak sah dan perlu diulang semula. Oleh itu, penting untuk mengetahui perkara yang boleh membatalkan niat mandi wajib. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu dielakkan:

 1. Berbicara atau bercanda dengan niat yang tidak serius ketika membuat niat mandi wajib.
 2. Mengalihkan perhatian ke perkara lain ketika membuat niat mandi wajib.
 3. Tidak membaca niat ketika memulakan mandi wajib atau membaca niat setelah membasuh anggota badan.
 4. Tidak memahami makna niat atau membaca niat dengan tidak jelas.
 5. Membatalkan niat dengan sengaja ketika memulakan mandi wajib.
 6. Tidak merenungkan makna niat ketika membuat niat mandi wajib.
 7. Tidak mengikuti tata cara yang betul dalam membuat niat mandi wajib.
 8. Tidak mengetahui syarat-syarat niat mandi wajib yang betul.

Oleh itu, penting untuk memastikan niat mandi wajib dibuat dengan betul dan mengikuti tata cara yang betul agar mandi wajib yang dijalankan sah dan diterima oleh Allah SWT.

Perbezaan Mandi Wajib Laki-laki dan Perempuan

Mandi wajib adalah salah satu amalan penting dalam Islam untuk membersihkan diri dari hadas besar. Namun, terdapat beberapa perbezaan dalam tata cara mandi wajib antara lelaki dan perempuan.

Niat Mandi Wajib

Niat mandi wajib bagi lelaki dan perempuan adalah sama iaitu “Nawaitul ghusla lirof’il hadatsil akbari fardhan lillahi ta’ala”. Ini bermaksud “Saya berniat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar kerana kewajipan kepada Allah Ta’ala”.

Tata Cara Mandi Wajib

Tata cara mandi wajib bagi lelaki dan perempuan juga berbeza. Berikut adalah langkah-langkah mandi wajib bagi lelaki dan perempuan:

Mandi Wajib Lelaki

 1. Membasuh kedua-dua tangan hingga ke pergelangan tangan sebanyak tiga kali.
 2. Berkumur-kumur dan membersihkan hidung sebanyak tiga kali.
 3. Membersihkan seluruh badan dari najis dengan air.
 4. Membasuh kepala dan rambut hingga ke akar rambut sebanyak tiga kali.
 5. Membasuh kedua-dua telinga hingga ke dalam sebanyak tiga kali.
 6. Membasuh kedua-dua kaki hingga ke atas pergelangan kaki sebanyak tiga kali.

Mandi Wajib Perempuan

 1. Membasuh kedua-dua tangan hingga ke pergelangan tangan sebanyak tiga kali.
 2. Berkumur-kumur dan membersihkan hidung sebanyak tiga kali.
 3. Membersihkan seluruh badan dari najis dengan air.
 4. Membasuh rambut sebanyak tiga kali.
 5. Membasuh kedua-dua telinga hingga ke dalam sebanyak tiga kali.
 6. Membersihkan kemaluan dari najis.
 7. Membasuh kedua-dua kaki hingga ke atas pergelangan kaki sebanyak tiga kali.

Kesimpulan

Mandi wajib adalah amalan penting dalam Islam untuk membersihkan diri dari hadas besar. Lelaki dan perempuan mempunyai perbezaan dalam tata cara mandi wajib, termasuk langkah-langkah yang perlu diikuti. Oleh itu, memahami perbezaan ini penting untuk menjalankan amalan mandi wajib dengan betul dan sahih.


Leave a Comment