Juz Amma Ada Berapa Surah

Juz Amma mengandungi 37 surah. Juz Amma adalah juzuk terakhir atau ke-30 dalam Al-Quran yang mengandungi 37 surah, bermula dari Surah An-Naba’ hingga Surah An-Nas. Ia dinamakan “Juz Amma” kerana surah pertama di dalam juzuk 30 dimulakan dengan perkataan “Amma”.

Surah-surah dalam Juz Amma secara umumnya adalah pendek dan sering dibaca dalam solat, terutamanya pada rakaat terakhir. Juz Amma juga popular dalam kalangan umat Islam kerana surah-surahnya yang mudah dihafal, menjadikannya pilihan yang baik untuk mereka yang baru mula menghafal Al-Quran.

Apa Maksud Juz Amma?

Juz Amma merujuk kepada bahagian terakhir atau ke-30 daripada Al-Quran. Perkataan “Juz” dalam bahasa Arab bermaksud “bahagian”, manakala “Amma” diambil daripada perkataan pertama dalam surah yang membuka Juz Amma, iaitu “Amma yatasaa’aloon” yang bermaksud “Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?” dari Surah An-Naba’.

Juz Amma secara harfiahnya bermaksud “bahagian ‘Amma'”, merujuk kepada bahagian terakhir Al-Quran yang dimulai dengan Surah An-Naba’.

Adakah Juz Amma Itu Surah Lazim?

Ya, Juz Amma juga dikenali sebagai “Surah-surah Lazim” atau “Surah-surah Yang Sering Dibaca”. Ini kerana surah-surah dalam Juz Amma sering dibaca dalam solat, terutamanya pada rakaat terakhir solat fardu atau solat sunat.

Selain itu, surah-surah dalam Juz Amma juga sering dibaca dalam pelbagai majlis keagamaan, seperti majlis tahlil, doa selamat, dan sebagainya. Ini kerana surah-surah dalam Juz Amma umumnya pendek, mudah dihafal, dan mengandungi mesej-mesej penting berkaitan akidah, akhlak, dan hukum-hukum Islam.

Istilah “Surah-surah Lazim” atau “Surah-surah Yang Sering Dibaca” digunakan untuk merujuk kepada Juz Amma, memandangkan kekerapan penggunaan surah-surah dalam Juz Amma dalam ibadah dan majlis keagamaan umat Islam.

Apakah Kepentingan Mempelajari Juz Amma?

Mempelajari Juz Amma sangat penting bagi setiap muslim. Antara sebab-sebab utama adalah:

Mudah dihafal

Surah-surah dalam Juz Amma pada umumnya pendek dan mudah diingati. Ini menjadikannya pilihan yang sesuai untuk dihafal oleh kanak-kanak dan mereka yang baru mula menghafal Al-Quran.

Tadabbur dan enghayati makna ayat-ayat

Tadabbur Juz Amma, iaitu merenungi dan menghayati makna ayat-ayat dalam Juz Amma, adalah sangat penting bagi setiap muslim. Dengan bertadabbur, kita dapat memahami mesej-mesej yang ingin disampaikan oleh Allah S.W.T. melalui surah-surah dalam Juz Amma.

Ini dapat memperkukuh keimanan kita, memandu kita ke arah kebaikan, dan membantu kita menghadapi cabaran-cabaran dalam kehidupan. Tadabbur juga membolehkan kita mengambil pengajaran dari kisah-kisah yang diceritakan dalam Juz Amma, seperti kisah para nabi dan umat-umat terdahulu.

Oleh itu, adalah penting untuk kita meluangkan masa untuk bertadabbur Juz Amma agar dapat meraih manfaat dari Al-Quran yang mulia ini.

Baca Tafsir dan fahami lebih mendalam

Mempelajari tafsir Juz Amma adalah penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan hikmah di sebalik ayat-ayat dalam Juz Amma. Tafsir memberikan penjelasan terperinci tentang konteks dan sebab penurunan ayat (asbab an-nuzul), serta menghuraikan maksud yang tersirat di sebalik setiap perkataan dan frasa.

Dengan memahami tafsir, kita dapat menghindari kesalahfahaman atau salah tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tafsir juga membantu kita mengaitkan ajaran-ajaran dalam Juz Amma dengan kehidupan seharian kita, dan bagaimana kita boleh mengamalkannya dalam setiap aspek kehidupan.

Mempelajari tafsir Juz Amma adalah langkah penting dalam perjalanan kita untuk memahami dan menghayati Al-Quran dengan lebih baik.

Untuk dibaca dalam solat

Banyak surah dalam Juz Amma kerap dibaca dalam solat, terutamanya dalam solat sunat. Contohnya, Surah Al-Kafirun dan Surah Al-Ikhlas sering dibaca dalam solat sunat Dhuha dan Tahajjud.

Mengandungi ajaran penting

Juz Amma merangkumi pelbagai tema penting dalam Islam, seperti keesaan Allah, hari kiamat, akhlak mulia, dan nasihat kepada manusia. Memahami surah-surah ini dapat memperkukuh keimanan dan membentuk peribadi muslim yang sejati.

Banyak kelebihan membaca

Terdapat hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan membaca surah-surah tertentu dalam Juz Amma.

Apakah Tema-tema Utama dalam Juz Amma?

Surah-surah dalam Juz Amma merangkumi pelbagai tema penting dalam ajaran Islam. Antara tema-tema utama adalah:

Keesaan Allah (Tauhid)

Banyak surah dalam Juz Amma menekankan konsep keesaan Allah dan menolak segala bentuk syirik. Contohnya, Surah Al-Ikhlas yang menegaskan bahawa Allah itu Esa dan tidak beranak mahupun diperanakkan.

Hari Kiamat dan Akhirat

Surah-surah seperti An-Naba’, Al-Ghashiyah, dan Az-Zalzalah menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada Hari Kiamat dan kehidupan di akhirat. Ini bertujuan untuk mengingatkan manusia tentang pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah.

Akhlak dan Adab

Juz Amma turut menekankan kepentingan akhlak mulia dan adab yang baik. Contohnya, Surah Al-Humazah mengecam mereka yang suka mencela dan mengumpat orang lain, manakala Surah Al-Maun menggesa umat Islam untuk membantu golongan yang memerlukan.

Nasihat dan Peringatan

Banyak surah dalam Juz Amma mengandungi nasihat dan peringatan kepada manusia. Surah Abasa, misalnya, menegur sikap Rasulullah S.A.W. yang bermuka masam terhadap seorang buta yang datang meminta pengajaran, manakala Surah At-Takathur mengingatkan tentang bahaya terlalu cinta kepada dunia.

Apakah Kelebihan Membaca Surah-surah dalam Juz Amma?

Terdapat banyak hadis yang menyebut tentang kelebihan membaca surah-surah tertentu dalam Juz Amma. Antara kelebihan tersebut adalah:

Surah Az-Zalzalah

Saidatina Aisyah R.A. meriwayatkan bahawa Rasulullah S.A.W. bersabda, “Surah Az-Zalzalah menyamai separuh Al-Quran, Surah Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran, dan Surah Al-Kafirun menyamai seperempat Al-Quran.” (Hadis riwayat At-Tirmidzi)

Surah Al-Ikhlas

Abu Sa’id Al-Khudri R.A. meriwayatkan bahawa Rasulullah S.A.W. bertanya kepada para sahabat, “Adakah seseorang daripada kamu merasa lemah untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?” Para sahabat menjawab, “Siapakah yang mampu melakukannya wahai Rasulullah?” Baginda bersabda, “Qul huwallahu ahad (Surah Al-Ikhlas) menyamai sepertiga Al-Quran.” (Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Senarai Surah Dalam Juz Amma

Berikut ialah senarai lengkap surah-surah yang terkandung di dalam Juz Amma:

No. SurahNama SurahBilangan AyatTempat Turun
78An-Naba’40Makkah
79An-Nazi’at46Makkah
80‘Abasa42Makkah
81At-Takwir29Makkah
82Al-Infitar19Makkah
83Al-Mutaffifin36Makkah
84Al-Inshiqaq25Makkah
85Al-Buruj22Makkah
86At-Tariq17Makkah
87Al-A’la19Makkah
88Al-Ghashiyah26Makkah
89Al-Fajr30Makkah
90Al-Balad20Makkah
91Ash-Shams15Makkah
92Al-Lail21Makkah
93Ad-Dhuha11Makkah
94Ash-Sharh8Makkah
95At-Tin8Makkah
96Al-‘Alaq19Makkah
97Al-Qadr5Makkah
98Al-Bayyinah8Madinah
99Az-Zalzalah8Madinah
100Al-‘Adiyat11Makkah
101Al-Qari’ah11Makkah
102At-Takathur8Makkah
103Al-‘Asr3Makkah
104Al-Humazah9Makkah
105Al-Fil5Makkah
106Quraysh4Makkah
107Al-Ma’un7Makkah
108Al-Kauthar3Makkah
109Al-Kafirun6Makkah
110An-Nasr3Madinah
111Al-Masad5Makkah
112Al-Ikhlas4Makkah
113Al-Falaq5Makkah
114An-Nas6Makkah
Senarai Surah Juz Amma

Bagaimana Cara Mempelajari Juz Amma?

Berikut adalah beberapa cara yang boleh dipraktikkan untuk mempelajari Juz Amma dengan berkesan:

Menetapkan jadual

Tetapkan masa khusus setiap hari untuk membaca dan menghafal Juz Amma. Konsistensi adalah kunci kejayaan dalam menghafal Al-Quran.

Menghafal secara bertahap

Mulakan dengan menghafal surah-surah pendek, kemudian beralih kepada surah yang lebih panjang. Hafal ayat demi ayat dan ulang-ulang bacaan sehingga lancar.

Memahami makna

Penting untuk memahami makna setiap surah yang dibaca. Gunakan terjemahan Al-Quran atau rujuk kepada tafsir untuk mendalami maksud ayat-ayat yang dibaca.

Mendengar bacaan

Dengar bacaan Juz Amma oleh para qari yang terkenal untuk memperbaiki sebutan dan tajwid. Ini juga dapat membantu dalam proses menghafal.

Mengajar orang lain

Mengajar apa yang telah dipelajari kepada orang lain dapat mengukuhkan ingatan dan pemahaman terhadap Juz Amma.

Belajar secara online

Pembelajaran Juz Amma secara online boleh dihadiri melalui platform JomAlQuran. Kelas-kelas interaktif dikendalikan oleh para ustaz dan ustazah yang berpengalaman.

Melalui platform JomAlQuran ini, pelajar dapat mempelajari Juz Amma dengan lebih mudah dan fleksibel.

Pelajar tidak perlu hadir ke kelas secara fizikal dan boleh bertanya secara langsung jika ada apa-apa yang tidak faham.


Leave a Comment