2 Kelebihan Surah Yasin

Surah Yasin merupakan surah ke-36 dalam Al-Quran yang terletak dalam juzuk ke-22 dan ke-23, bermula dari muka surat 440 hingga 445. Surah ini diturunkan di Mekah dan tergolong dalam surah Makkiyah, mengandungi 83 ayat.

Nama “Yasin”, “Yaasin” atau “Yaseen” diambil daripada ayat pertama surah ini, dan ia juga dikenali sebagai “Qalbu Al-Quran” atau jantung Al-Quran. Surah Yasin sering dibaca dalam pelbagai majlis keagamaan dan amalan harian umat Islam kerana kelebihan dan fadhilatnya yang banyak.

Apakah Kelebihan Membaca Surah Yasin?

Terdapat banyak hadis yang menyatakan kelebihan dan fadhilat membaca Surah Yasin. Berikut adalah antara manfaat dan faedah membaca Surah Yaasin:

1. Memperolehi Keampunan Dosa

Terdapat hadis yang dinilai sahih oleh Ibn Hibban menyatakan bahawa “Barangsiapa yang membaca Surah Yasin pada malam hari untuk mencari redha Allah maka akan diampunkan dosanya” (Riwayat Ibn Hibban, no. hadith 2574).

Walau bagaimanapun, status hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama, dan ada yang menganggapnya dhaif (lemah).

2. Mendapat Pahala yang Besar

“Sesiapa yang membaca Surah Yasin, maka seolah-olah dia telah membaca Al-Quran sebanyak sepuluh kali.”

Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Namun, hadis ini juga dianggap lemah oleh kebanyakan ahli hadis kerana masalah pada sanadnya. Ini kerana terdapat perawi yang majhul (tidak dikenali) dalam sanadnya, menjadikan hadis ini lemah dari segi kesahihan.

Tidak terdapat hadis sahih yang secara jelas menyatakan bahawa Surah Yasin akan memberi syafaat khusus kepada pembacanya pada hari kiamat. Namun, secara umum, Al-Quran sebagai keseluruhan akan memberikan syafaat kepada pembacanya.

Tidak ada hadis sahih yang secara jelas menyatakan bahawa membaca Surah Yasin akan memudahkan urusan dunia dan akhirat. Hadis-hadis berkaitan ini banyak yang lemah atau palsu.

Walaupun terdapat hadis yang dianggap lemah atau palsu, membaca Surah Yasin tetap dianggap sebagai amalan yang baik dan dianjurkan kerana ia adalah sebahagian daripada Al-Quran. Amalan membaca Al-Quran secara umum mempunyai banyak kelebihan dan pahala yang besar.

Apakah Tafsir dan Pengajaran Surah Yasin?

Surah Yasin mengandungi pelbagai pengajaran dan peringatan penting untuk umat manusia. Berikut adalah beberapa tafsir dan pengajaran utama daripada surah ini:

1. Keesaan Allah

Ayat-ayat awal Surah Yasin menegaskan keesaan Allah sebagai Pencipta dan Pentadbir alam semesta. Antaranya:

Ayat 1-4: “Yasin. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sesungguhnya kamu (Muhammad) adalah salah seorang dari rasul-rasul, (yang berada) di atas jalan yang lurus.”

Ayat-ayat ini mengingatkan manusia untuk sentiasa beriman dan tunduk kepada Allah serta meninggalkan amalan syirik. Ia menekankan bahawa hanya Allah sahaja yang layak disembah dan dipuja, dan segala sesuatu di alam ini tunduk kepada kekuasaan-Nya.

2. Risalah Nabi Muhammad SAW

Surah Yasin mengukuhkan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dan perjuangan baginda dalam menyebarkan ajaran Islam. Antara ayat yang menyentuh tentang hal ini:

Ayat 13-14: “Dan buatlah bagi mereka suatu perbandingan, iaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. (Iaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata: “Sesungguhnya kami adalah orang-orang di utus kepadamu”.”

Ayat-ayat ini mempertegas kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir, yang diutuskan untuk menyebarkan ajaran Islam dan membimbing manusia ke jalan yang benar.

3. Hari Kebangkitan dan Balasan

Surah Yasin mengandungi peringatan tentang hari kebangkitan dan balasan di akhirat. Antara ayat yang berkaitan:

Ayat 51-54: “Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka. Mereka berkata: “Aduh celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?” Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul(Nya). Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami.”

Ayat-ayat ini mendorong manusia untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, serta bersedia menghadapi kehidupan selepas mati. Ia mengingatkan tentang realiti hari kebangkitan, di mana setiap manusia akan dihidupkan semula dan dipertanggungjawabkan atas segala amalan mereka di dunia.

4. Kekuasaan Allah

Bukti-bukti kekuasaan Allah disampaikan melalui fenomena alam seperti penciptaan langit dan bumi, serta kitaran siang dan malam. Antara ayat yang menyentuh tentang hal ini:

Ayat 37-40: “Dan suatu tanda (kekuasaan Allah) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.”

Ayat-ayat ini mengukuhkan keimanan manusia terhadap keagungan dan kekuasaan Allah. Ia mendorong manusia untuk berfikir dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, serta mengakui bahawa segala sesuatu terjadi dengan kehendak dan ketetapan-Nya.

5. Kisah Pengajaran

Surah Yasin mengandungi kisah pengajaran seperti kisah penduduk kampung yang menolak ajaran rasul yang diutuskan kepada mereka. Antara ayat yang berkaitan:

Ayat 13-29: (Kisah penduduk kampung yang menolak rasul)

Kisah-kisah ini bertujuan mendidik manusia agar sentiasa beriman dan patuh kepada ajaran Allah. Ia menunjukkan bagaimana penolakan terhadap kebenaran boleh membawa kepada kebinasaan, manakala keimanan dan ketaatan akan mendapat pertolongan dan rahmat Allah.

Untuk maklumat lebih lanjut dan tafsiran yang mendalam, anda boleh merujuk sumber-sumber tafsir yang tersedia seperti tafsir Ibn Kathir.

Apakah Sejarah Penurunan Surah Yasin?

Surah Yasin diturunkan di Mekah pada saat awal dakwah Nabi Muhammad SAW, ketika Baginda menghadapi tentangan dan penolakan daripada masyarakat Quraisy yang masih berpegang teguh pada kepercayaan politeisme dan penyembahan berhala.

Dalam konteks ini, Surah Yasin berfungsi sebagai pengukuhan bagi umat Islam, memperkuat iman mereka terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah SWT.

Dari segi konteks sosio-budaya, masyarakat Arab pada masa itu lazimnya mengamalkan penyembahan berhala. Mesej tauhid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Surah Yasin membawa perubahan besar kepada masyarakat Arab, mendorong mereka untuk meninggalkan amalan syirik dan beriman kepada Allah yang Maha Esa.

Surah Yasin mengandungi pelbagai pengajaran tentang keesaan Allah, hari kebangkitan, dan balasan di akhirat, yang kesemuanya bertujuan untuk mengukuhkan keimanan dan menggalakkan manusia untuk beramal soleh.

Bagaimanakah Amalan Membaca Surah Yasin di Malaysia?

Amalan membaca Surah Yasin telah menjadi sebahagian daripada tradisi dalam masyarakat Islam di Malaysia. Berikut adalah beberapa contoh amalan tersebut:

Majlis Tahlil dan Kenduri Arwah

Surah Yasin sering dibaca dalam majlis tahlil dan kenduri arwah yang diadakan untuk mendoakan keampunan dan rahmat bagi si mati. Amalan ini merupakan sebahagian daripada tradisi yang disyariatkan dalam Islam, di mana ia melibatkan bacaan ayat-ayat al-Quran, zikir, dan doa untuk arwah.

Amalan Malam Jumaat

Membaca Surah Yasin pada malam Jumaat juga merupakan amalan yang popular dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Amalan ini dipercayai dapat mendatangkan keberkatan, keampunan, dan pahala yang berlipat ganda.

Ramai umat Islam di Malaysia mengkhususkan masa untuk membaca Surah Yasin pada malam Jumaat, sama ada secara individu atau berkumpulan di masjid dan surau.

Amalan Harian

Ramai umat Islam di Malaysia mengamalkan pembacaan Surah Yasin setiap hari, terutamanya pada waktu pagi atau selepas solat Subuh. Amalan ini dipercayai dapat memperolehi keberkatan dan perlindungan daripada Allah sepanjang hari.

Majlis Perkahwinan

Surah Yasin juga sering dibaca dalam majlis akad nikah dan perkahwinan sebagai doa untuk keberkatan dan kebahagiaan pasangan pengantin. Amalan ini telah menjadi tradisi dalam masyarakat Islam di Malaysia, di mana pembacaan Surah Yasin diadakan sebelum atau selepas upacara akad nikah.

Pengajian dan Kuliah Agama

Surah Yasin turut diajar dan dibincangkan dalam kuliah-kuliah agama dan pengajian di masjid, surau, serta institut pengajian Islam. Perbincangan tentang tafsir, pengajaran, dan kelebihan Surah Yasin dapat meningkatkan pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap surah ini.

Amalan membaca Surah Yasin di Malaysia adalah meluas dan melibatkan pelbagai aspek kehidupan umat Islam, bermula dari acara keagamaan sehinggalah amalan harian.

Bagaimana Cara Menghafaz Surah Yasin?

Memandangkan kelebihan dan fadhilat membaca Surah Yasin, ramai umat Islam di Malaysia berusaha untuk menghafaz surah ini.

Terdapat pelbagai kaedah menghafaz Surah Yasin yang popular di Malaysia, berdasarkan kajian dan amalan di pusat-pusat tahfiz. Antara kaedah-kaedah tersebut ialah:

Kaedah Pengulangan (Tikrar)

Kaedah ini melibatkan pembacaan ayat secara berulang-ulang sehingga dihafaz dengan baik. Ia boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan, dan jumlah pengulangan boleh ditingkatkan secara beransur-ansur.

Kaedah Penulisan

Dalam kaedah penulisan, pelajar menulis ayat yang ingin dihafaz secara berulang-ulang sambil membacanya. Teknik ini membantu mengukuhkan ingatan visual dan kinestetik terhadap ayat tersebut.

Kaedah Pembahagian

Kaedah ini melibatkan pembahagian Surah Yasin kepada bahagian-bahagian kecil, contohnya menghafaz 5 ayat dalam satu masa, dan beralih ke bahagian seterusnya setelah menguasai bahagian pertama.

Kaedah Pemahaman Makna

Kaedah ini menekankan kepentingan memahami makna dan tafsir ayat yang dihafaz. Pelajar boleh melakukan perbincangan dan mendapatkan penerangan daripada guru atau ustaz untuk meningkatkan kefahaman dan ingatan terhadap ayat-ayat dalam Surah Yasin.

Menurut kajian yang dijalankan oleh Darul Quran, JAKIM, pelajar didapati lebih cenderung menggunakan kaedah yang melibatkan pemahaman tafsir dan mengkhususkan kepada satu mashaf sahaja. Selain itu, kaedah menghafaz secara bersendirian juga popular kerana ia memberikan ketenangan semasa proses menghafaz.

Pemilihan kaedah yang sesuai bergantung kepada kecenderungan dan keselesaan individu. Gabungan beberapa kaedah juga boleh dilakukan untuk memastikan keberkesanan dalam menghafaz dan mengekalkan ingatan terhadap ayat-ayat suci ini.

Bagaimana Cara Memahami dan Menghayati Surah Yasin?

Untuk memahami dan menghayati Surah Yasin dengan lebih mendalam, berikut adalah beberapa langkah yang boleh diambil oleh umat Islam di Malaysia:

1. Belajar Tafsir Surah Yasin

Memahami tafsir ayat-ayat dalam Surah Yasin adalah penting untuk menghayati mesej yang terkandung. Tafsir membantu dalam memahami konteks, sebab penurunan (asbabun nuzul), dan makna setiap ayat. Anda boleh merujuk kepada kitab tafsir seperti berikut:

 • Tafsir Ibn Kathir
 • Tafsir al-Jalalayn

Kitab-kitab tafsir ini memberikan penjelasan mendalam tentang setiap ayat dalam Surah Yasin.

2. Mengikuti Kuliah Agama

Menghadiri kuliah agama di masjid atau surau yang membincangkan tafsir Surah Yasin adalah cara yang baik untuk meningkatkan pemahaman. Kuliah ini biasanya diadakan secara berkala dan dikendalikan oleh ustaz atau ulama yang berpengalaman dalam bidang tafsir Al-Quran.

3. Menggunakan Bahan Pembelajaran Digital

Terdapat banyak bahan pembelajaran dalam bentuk buku, audio, dan video yang boleh digunakan untuk memahami Surah Yasin.

4. Memahami Konteks dan Makna Ayat

Memahami konteks sosio-budaya dan sejarah penurunan Surah Yasin membantu dalam menghayati pengajarannya. Surah Yasin menegaskan perkara-perkara berikut:

 • Keesaan Allah
 • Keagungan ciptaan-Nya
 • Peringatan tentang hari kebangkitan
 • Balasan di akhirat

5. Tadabur

Tadabbur (merenung) ayat-ayat Surah Yasin membantu dalam menghayati makna dan pengajarannya. Tadabur boleh dilakukan dengan cara berikut:

 • Secara individu
 • Dalam kumpulan kecil

Setiap ayat dibaca dan difahami dengan mendalam sebelum beralih ke ayat seterusnya.

Apakah Sumber dan Bahan Pembelajaran Surah Yasin?

Untuk memudahkan umat Islam mempelajari, menghafaz, dan menghayati Surah Yasin, terdapat pelbagai sumber dan bahan pembelajaran yang boleh dimanfaatkan.

Antara sumber-sumber yang boleh digunakan untuk belajar memahami Surah Yasin adalah seperti berikut:

 1. Teks penuh Surah Yasin dalam tulisan Arab (Rasm Uthmani) dan transliterasi Rumi, yang boleh didapati dalam bentuk PDF, digital, atau cetakan.
 2. Terjemahan makna Surah Yasin dalam pelbagai bahasa seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, dan Bahasa Indonesia, yang membantu pembaca memahami maksud ayat-ayat dalam surah ini.
 3. Bahan-bahan visual seperti poster, wallpaper, atau calligraphy Surah Yasin yang boleh digunakan sebagai alat bantuan pembelajaran atau hiasan yang bermakna.
 4. Rakaman audio bacaan Surah Yasin oleh qari-qari terkenal, yang boleh didengar untuk memperbaiki tajwid dan kelancaran bacaan.
 5. Aplikasi mudah alih dan laman web yang menyediakan teks lengkap Surah Yasin beserta terjemahan, transliterasi, dan audio, seperti Quran.com dan IslamicFinder.
 6. Kitab-kitab tafsir dan huraian Surah Yasin seperti Tafsir al-Jalalain, Tafsir Ibn Kathir, dan Tafsir al-Qurtubi, yang memberikan penerangan mendalam tentang makna dan pengajaran ayat-ayat dalam surah ini.
 7. Buku-buku kompilasi doa dan amalan yang berkaitan dengan Surah Yasin, seperti doa selepas membaca Surah Yasin, dan amalan membaca Surah Yasin pada waktu-waktu tertentu untuk tujuan-tujuan khusus.

Dengan memanfaatkan sumber-sumber ini, umat Islam di Malaysia dapat mempelajari, menghafaz, dan menghayati Surah Yasin dengan lebih mudah dan berkesan.

Pastikan sumber-sumber yang dirujuk adalah sahih dan dipercayai, agar pemahaman dan amalan yang diperolehi adalah berdasarkan ajaran Islam yang benar.

Al-Quran mengandungi 114 surah yang kesemuanya mempunyai kelebihan, fadhilat, dan pengajaran yang tersendiri. Namun, terdapat beberapa surah yang lebih popular dan sering dibaca oleh umat Islam dalam amalan harian mereka. Antara surah-surah popular dalam Al-Quran adalah seperti berikut:

SurahKelebihan dan Fadhilat
Surah Yasin– Dikenali sebagai “jantung Al-Quran”
– Sering dibaca dalam majlis-majlis keagamaan dan amalan harian
– Kelebihan pembacaan secara konsisten
Surah Al-Mulk– Dipercayai dapat melindungi pembacanya daripada azab kubur
– Kelebihan pembacaan setiap malam
Surah Al-Kahfi– Sering dibaca pada hari Jumaat
– Dipercayai dapat melindungi pembaca daripada fitnah Dajjal
– Mengandungi kisah Ashab al-Kahfi (Para Penghuni Gua)
Surah Al-Waqiah– Menceritakan tentang keadaan manusia pada hari kiamat
– Sering dibaca untuk memohon rezeki dan keberkatan
Surah Al-Baqarah– Surah terpanjang dalam Al-Quran
– Mengandungi ayat Kursi yang dipercayai mempunyai kelebihan dan perlindungan bagi pembacanya
– Mengandungi pelbagai hukum-hakam penting dalam Islam
Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas– Dikenali sebagai “al-Mu’awwizat” (surah-surah perlindungan)
– Sering dibaca untuk memohon perlindungan daripada kejahatan dan gangguan syaitan
Surah Al-Qadr– Sering dibaca pada malam Lailatul Qadr
Surah Al-Kafirun– Dibaca dalam solat Subuh pada hari Jumaat
Senarai Surah-surah Dalam Al Quran Yang Popular

Surah Yasin dan surah-surah popular lain dalam Al-Quran seperti Surah Al-Mulk, Al-Kahfi, Al-Waqiah, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, dan Al-Qadr mempunyai beberapa perkaitan dan persamaan dari segi kelebihan, fadhilat, dan pengajaran yang terkandung di dalamnya.

Berikut adalah beberapa kaitan antara Surah Yasin dengan surah-surah tersebut:

Perkaitan Surah Yasin dengan Surah-Surah Popular LainPenerangan
Kelebihan pembacaanSetiap surah mempunyai kelebihan dan fadhilat yang tersendiri apabila dibaca secara konsisten
Penegasan keesaan AllahSurah-surah ini mengandungi ayat-ayat yang menegaskan keesaan Allah sebagai Pencipta dan Pentadbir alam semesta
Peringatan tentang hari akhiratSurah-surah ini turut mengandungi peringatan tentang hari kebangkitan, perhitungan amalan, dan balasan di akhirat
Kisah-kisah pengajaranBeberapa surah mengandungi kisah-kisah pengajaran daripada umat-umat terdahulu untuk dijadikan iktibar oleh umat Islam
Doa dan munajatSurah-surah ini juga mengandungi ayat-ayat yang boleh dijadikan doa dan munajat dalam pelbagai keadaan
Amalan pembacaan pada waktu-waktu tertentuBeberapa surah mempunyai kelebihan apabila dibaca pada waktu-waktu tertentu
Kaitan Surah Yasin dengan Surah-surah Popular Lain Dalam Al Quran

Kesimpulan

Surah Yasin merupakan surah yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam di Malaysia. Surah ini dibaca dan diamalkan secara meluas dalam pelbagai majlis keagamaan dan amalan harian

Pengajaran dan peringatan yang terkandung dalam Surah Yasin, seperti keesaan Allah, risalah Nabi Muhammad SAW, serta hari kebangkitan dan balasan, terus relevan dan bermanfaat untuk membimbing umat Islam dalam menghadapi cabaran kehidupan moden.

Semoga kita semua diberi hidayah dan kekuatan untuk terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kita. Amin.


Leave a Comment